Pai fm

Pai fm смотреть последние обновления за сегодня на .

ලංකාවේ TikTok කරන මිනිස් වර්ග - Pie FM

1590337
91403
7031
00:22:41
24.08.2019

Types of people who do TikTok in Sri Lanka. (Everything in this video is based on pure humor, and nothing should be taken serious.) Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

ලංකාවේ Reality Shows - Pie FM

914566
49425
4257
00:15:24
14.03.2020

Let's have a look at the cringe and funny moments in Sri Lankan reality shows. FamiSafe, Prevent Kids from YouTube Danger Learn more about Famisafe: 🤍 Download FamiSafe: 🤍 20% off coupon code: SENFSOFF Sub-Reddit: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

පයි එෆ් එම් පුවත් / Pai Fm Puwath 😂

12608
99
2
00:03:02
20.01.2019

Contact - fnncrtns🤍gmail.com

Pie FM කිව්වත් සල්ලි! 💸💰🔥

626470
31232
1647
00:05:30
07.11.2018

ඔබ අහන radio channel එක මොකද්ද? *T-shirt not available anymore!* Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 #ManiYa #PieFM

iNteRviEW with Saman Edirimunee - Pie FM

1076222
73836
8034
00:08:12
13.11.2020

My 100% real interview with the writer behind the 'Deweni Inima', 'Sangeethe' and the 'Sidu' teledramas. Sub-Reddit: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

2000යින් පස්සෙ එවුන් මෝඩයිද? චන්ඩිද? (RE-UPLOAD) - Pie FM

545184
35536
2336
00:15:52
05.05.2019

This is a re-upload. But there's a change in the last few seconds. Are kids born after 2000 stupid? In this Pie FM episode, we discuss that. Sub-Reddit: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM #Reupload

Pie FM - January Meme Review 2019

255052
14705
1463
00:41:50
03.02.2019

Due to popular demand, the monthly review is back, and it's 42 minutes long. Pie FM Group: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

Pie FM - May Meme Review

349038
18639
1792
00:25:34
03.06.2018

The May edition of the Sinhala Meme Review by ManiYa. Pie FM is a monthly meme review show hosted by ManiYa in Sinhala. Here we talk about the current Facebook trends in Sri Lanka, and humor-related stuff. Join Pie FM Facebook group for more fun! 🤍 Punchi Pathale Rap: 🤍 1st Smule Video: 🤍 2nd Smule Video: 🤍 3rd Smule Video: 🤍 4th Smule Video: 🤍 5th Smule Video: 🤍 LioN KoLLA's Amazon Echo - MY3 Edition: 🤍 Like my Facebook page: 🤍 Follow me on Instagram: 🤍

Reviewing Memes from January & February - Pie FM

667694
53524
4320
00:26:05
28.02.2021

Kapila U. is gone, and it is now up to ManiYa to host the 'newest' show named 'Meme විචාරය'. ManiYa Green Screens: 🤍 Post your green screen edit links here: 🤍 Red Bull Sri Lanka TikTok: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM #MemeWicharaya

Pie FM - February Meme Review 2019

680794
39672
3343
00:35:58
10.03.2019

2019 February edition of ManiYa's Sinhala Meme Review. Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

Quarantine Meme and TikTok Review - Pie FM

1271713
71423
10014
00:28:29
28.05.2020

Quarantine in Sri Lanka has made people lose their mind. Let's have a look at how bad it was. Go to 🤍 - Enter promo code maniya for 85% off and 3 extra months for free! * Sub-Reddit: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

Bijjak katha karai

11328
135
7
00:03:16
20.05.2020

"TikTok කියන්නේ ආගමක්, සහෝදරයා" - Pie FM 🙏🙏

290334
17257
1405
00:11:56
25.11.2018

TikTok is no more the good old app which users used to dub or act to songs. It is now a platform used to spread religion and philosophy. *PS: Don't get triggered by anything in the video. Everything is for the sake of humor. Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 #ManiYa #PieFM

හයි පයි සුප්පගේ ආතල්ම කොටස්/hai pai suppa/chila bro

67625
2345
76
00:13:13
10.06.2021

සම්පුර්ණ විඩියෝව link -🤍

ලංකාවේ Bus Pisso - Pie FM (DISLIKE THIS VIDEO)

249557
14774
1819
00:14:54
09.12.2018

Enough with all the annoying horns and crazy driving. Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 #ManiYa #PieFM

CÉLULA PAI EN CASA: Leer, pensar, creer, memorizar, hablar y actuar sobre la palabra de Dios

147
24
2
00:46:17
06.10.2022

La Biblia es la Palabra de Dios para Su pueblo. A través de estas palabras, tenemos una revelación de quién es Dios y de Su propósito eterno para los hombres. Cada palabra de ella habla de la relación de Dios con su pueblo. *Reuniones presenciales Iglesia Cristiana PAI* *SEDE PRINCIPAL CALLE 17 A # 33-61* Sábado 7:00 am y 4:00 pm · Domingo 6:00 y 8:00 am y 4:00 pm Inscripciones: 304 664 5248 *SEDE CONTADOR CALLE 135 # 17 A -39* Sábado 10:30 am · Domingo 10:30 am · Martes 9:30 am Inscripciones: 304 664 5248 *SEDES PAI FUERA DE BOGOTÁ* 🤍iglesiacristianapai.org *ESCÚCHE AL PASTOR #EnriqueTorra* 🤍 #IglesiaCristianaPAI #EnriqueTorra #CelulaPAIenCasa

පයිවල කපිල | kapila | pie fm

29190
2478
90
00:08:02
30.01.2021

😉👉ALL IN ONE CHANNEL👈😉

tak hike(3)

206929
3069
56
00:01:24
08.06.2019

IT'S TIME TO STOP, TikTok - Pie FM

397361
20467
1718
00:10:35
14.10.2018

Every year, many people lose their lives due to cringe-overload from TikTok videos. It has come to a point, where we must stand together, to abolish TikTok for the future of humanity. On a serious note; don't take anything serious or personal, all is done for entertainment purposes. Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 #ManiYa #PieFM #abolishTIKTOK

Pie FM - March Meme Review 2019

575147
32871
1989
00:34:00
08.04.2019

2019 March edition of ManiYa's Sinhala Meme Review. Sub-Reddit: 🤍 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

Grupo Balacobaco - Pai (Semana Maluca da FM o Dia)

9611
87
9
00:05:14
05.07.2012

O Grupo Balacobaco é dos melhores grupos de samba do Rio de Janeiro. A harmonia de Gegê D`Angola (violão e direção musical), Bombom (banjo e voz), Junior Itaguaí (cavaco e voz) fazem o casamento perfeito com a percussão de Feijão (percussão), Azeitona (tantan), Orelha (pandeiro), Riquinho (reco e voz) e Vinicinhus (surdo).

බඩ බෝල කන්හා and Swarnavahini Admin - Pie FM

358245
23964
1262
00:10:25
30.09.2018

The friendly neighborhood admin, Swarnavahini Facebook Admin! ❤👌 Facebook: 🤍 Instagram: 🤍 #ManiYa #PieFM

Horu Star | The Grand Finale - Pie FM

392205
28463
2457
00:12:30
06.02.2020

Every Talent show ever. Witness the Grand Finale of Horu Star! Sub-Reddit: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM #HoruTV

Paternidade: Precisamos ter um pai espiritual? 18.08.22 - Rádio Musical FM 105.7

4688
333
16
00:57:14
18.08.2022

Programa Debates Apresentação: Pr. João Barbosa 🤍joaobarbosapastor Convidados: • Pastor Thiago Santana - Igreja Alicerce - Santos – SP • Bispo Daniel Tenuta - Igreja Ap. Renascer em Cristo BAIXE NOSSO NO APP, CLIQUE NO LINK 🤍

GRUPO BALACOBACO - PAI na SEMANA MALUCA da FM O DI

86927
520
30
00:05:14
18.06.2012

Para ouvir essa música, peçam pelo whatsapp (21) 989634638. Acompanhe o Grupo BalacoBaco pelo Site e nas Redes Sociais: Site: 🤍grupobalacobaco.com.br Facebook: 🤍 Instagram : 🤍 Twitter: 🤍

PAI BIGODE NA TUCANO FM

2184
85
4
00:05:59
22.09.2019

Pai Biogode na Tucano FM

Tiee, Thiago Soares e Diney - Especial FM O DIA #AOVIVO

244642
3941
119
01:11:32
22.01.2022

Aumenta o som pra curtir esse Especial de Aniversário da FM O Dia com Tiee, Diney e Thiago Soares, cantando ao vivo o melhor daquele pagodinho. Acesse as nossas redes: Instagram: 🔔 🤍 Inscreva-se no Canal e Ative as Notificações para novidades: 🔔 🤍 Site: 🔔 🤍 #tiee #diney #thiagosoares

Acorda aê zé da FM O DIA com Pai Paulinho de Ogum

12652
47
9
00:07:13
28.03.2008

Você vai ouvir agora um dos quadros mais engraçados do rádio...o ACORDA AÊ ZÉ da FM O DIA, rádio líder do Rio de Janeiro. Paulinho Altunian faz o Pai Paulinho de Ogum babalorixá de Belford Roxo acordando dona Glória. Muito engraçado!

Maria Clara e seus amigos brincam no parque da Peppa Pig

2346368
19771
00:08:36
01.10.2022

Maria Clara encontra seus amigos no parque e eles vivenciam aventuras incríveis e muita diversão! Participação: 🤍Toia 🤍Soso & Clarinha Takahashi _ ❤️ INSCREVA-SE NO CANAL! 🤍 _ 👀 ASSISTA TAMBÉM: ➡️ 🤍 ➡️ 🤍 INSTAGRAM: 🤍 FACEBOOK: 🤍 Sigam as nossas outras redes sociais: 🤍 ✔️ Canal livre para todas as idades. 🚫ESTE VÍDEO NÃO CONTÉM PROMOÇÃO PAGA🚫 Todos os produtos foram adquiridos com recursos próprios e não representam nenhum tipo de relação comercial. Muito obrigada a todos que são inscritos no canal e curtem os nossos vídeos, amamos vocês ❤️ ╔♫═╗╔╗ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝ ╔╦♫═╦╦╗ ║║║║║║║ ╠═╠═╩═♥ ♫═╝ #mariaclaraejp

Bebê invade jornal: filho de apresentador Felipe Kieling entra ao vivo no BandNews FM

94882
5659
620
00:04:23
30.06.2022

O correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres, Felipe Kieling, levou o filho, o pequeno Lucas, para o trabalho nesta quinta-feira (30). Durante a participação ao vivo no Jornal BandNews FM, o âncora Luiz Megale reconheceu a manha do bebê de apenas um aninho e pediu para o repórter pai cuidasse da criança. Kieling então se abaixa, pega o filho no colo e continua com as notícias do dia na Europa. Mas criança é criança sempre, é o pequeno Lucas não sossegou enquanto não conseguiu a atenção do pai. Teve ainda uma disputa pelo fone de ouvido. _ Se inscreva no canal: 🤍 Entre no nosso site: 🤍 Twitter: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍

Jabardasth venu, Gullu Dada Comedy Scene - FM - Fun Aur Masti (2007) Movie Scenes

4167844
19715
213
00:08:39
13.11.2015

Watch Hyderabadi Superhit Comedy FM Fun Aur Masti (2007) Film Scenes1080P HD Cast & Crew - - Director: Sekhar Surya Cast: Aziz Naser,Adnan Sajid Khan,RK,Kautilya,Payal Sarkar,Monica Nouva

ලංකාවේ Problems: ඉස්සර vs. දැන් - Pie FM

523127
46760
5023
00:10:01
24.07.2020

A skit based on the meme template 'Buff Doge vs Cheems' with relevance to the problems Sri Lankans faced back then versus now. Sub-Reddit: 🤍 Website: 🤍 Instagram: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 #ManiYa #PieFM

REVELAÇÃO PAI AO VIVO FM O DIA

896
20
1
00:04:26
01.10.2015

REVELAÇÃO MARATONA FM O DIA 2011

FM Whatsapp Update Kaise Kare | How to Update FM Whatsapp | FM Whatsapp V9.40

251
24
10
00:02:46
11.09.2022

FM Whatsapp Update Kaise Kare | FM Whatsapp Download Kaise Kare | FM Whatsapp V9.40 #fmwhatsappupdate #howtoupdatefmwhatsapp #fmwhatsappv9.40update #fmwhatsappupdatekaisekare #fmwhatsappupdatekaisekaren #fmwhatsappdownloud About This Video: Doosto is video me maine aapko bataya hai ki aap fm whatsapp ko update kaise korsoktay hai. keywords: FM Whatsapp ko update kaise kare how to update fm whatsapp fm whatsapp ko update kaise Karen how to update fm whatsapp V9.40 updated fm whatsapp how to download fm whatsapp download fm whatsapp fm whatsapp download kaise kare fm whatsapp download tricks fm whatsapp download link fm whatsapp update link fm whatsapp update V9.40 whatsapp update kaise kare fm whatsapp update link

Pal Nostalji • Canlı Radyo Dinle • Unutulmayan Eski Şarkılar

1229399
1949
0
LIVE
08.04.2022

Pal Nostalji • Canlı Radyo Dinle • Unutulmayan Eski Şarkılar Pal Nostalji Radyo Canlı Dinle, Nostalji severler 80 ve 90’ların en güzel şarkılarına bu radyo üzerinden ulaşabileceksiniz… Nostalji müzik severler Pal FM ve Pal Station radyodan sonra bilgi, birikimini yeni açtıkları radyolarla dinleyicilere yansıtmaya çalışan Pal Gurup Nostalji müzik severler için az reklam bol müzik anlayışıyla bir radyoyla daha sizlerle. Nostalji şarkıları dinlemek isteyenlerin buluştuğu ve eşsiz düzeyde şarkı deneyimini yaşadığı radyonuz her daim sizlere tarzınıza göre şarkıları sunmaktadır. #radyodinle #eskişarkılar #PalNostalji Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın: 🤍

Oração do Rock - Kiss Fm

84733
1085
74
00:00:45
17.05.2009

A "Oração do Rock", com narração do titio Marco Antônio, da Kiss Fm 102.1

BENFICA FM | Ep.207 | @Famalicão e Maccabi (0-1, 2-0)

6412
414
17
01:33:43
12.09.2022

Análise aos jogos da 6ª jornada da Liga Portuguesa 22/23 e da primeira jornada da Liga dos Campeões, frente ao Famalicão e Maccabi Haifa. Participações de Nuno Picado, Filipe Inglês e Flávio Melo. Temas do ep. 207: ▶ Famalicão x Benfica (0-1) ▶ Benfica x Maccabi (3-2) ▶ Antevisão Juventus x Benfica #BENFICA #BENFICAFM #FCFSLB #SLBMAC #JUVSLB Inscrição Liga Benfica FM Realfevr ♦ 🤍 Visitem o site do Benfica Independente ♦ 🤍 Apoiem-nos no Patreon onde temos mais conteúdo exclusivo ♦ 🤍 🔴 PARCERIA FORZA FOOTBALL ⚪ A app Forza Football é a melhor ferramenta para ficarem a par de todos os resultados dos jogos. Link p/ instalação ♦ 🤍 NOTA: Ao instalarem ou reinstalarem a app Forza Football pelo link acima estarão a ajudar o projeto. Temas: 00:00 - Introdução

Phay Grande o Poeta fazendo freestyle na Platina FM (2022)

1009
64
2
00:01:21
09.04.2022

Phay Grande o Poeta fazendo freestyle na Platina FM (2022)

Назад
Что ищут прямо сейчас на
pai fm بالعربي Myanmar coup khmer blood safiya mixing Jusin Bieber gazo ASMR SLIME Long Pujungan keys.so ramy hakam Aлeкceй Пapaceвич murzuk Andromeda Pro3 Recorder Daiva Dasakam на базе автобуса быстрое прохождение Ben Levi Ross